Geldwijzer Nabestaanden geeft financieel inzicht

Veel gezinnen weten niet precies wat de financiële gevolgen zijn wanneer één van de partners overlijdt. Daarom is onlangs de Geldwijzer Nabestaanden gelanceerd.

Nieuws
Datum: 08-11-2019

Deze online tool is een initiatief van het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud), de Pensioenfederatie en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Geldwijzer Nabestaanden geeft een overzicht van de financiële regelingen na overlijden. De initiatiefnemers willen het zo makkelijker maken om inzicht te krijgen in de consequenties van een overlijden.

Minder inkomen

Vorig jaar verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden hun partner door overlijden. Als dit gebeurt, valt ook het inkomen van die partner weg. Het gevolg is vaak een ingrijpende daling van het maandelijkse inkomen.

Afhankelijk van het inkomen van de nabestaande en eventuele aanvullende financiële regelingen heeft dit een groter of kleiner effect op het totale huishoudinkomen. In het ergste geval kunnen de nabestaanden niet meer in hun huis blijven wonen omdat dit in de nieuwe situatie een te grote kostenpost is.

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen kan een groot verschil maken. Dit is een regeling die bij veel pensioenfondsen is opgenomen. Bij overlijden krijgt de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd.

Maar zonder nabestaandenpensioen halveert het inkomen al snel. Dit kan van toepassing zijn voor mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft, zoals bijvoorbeeld mensen met een uitkering en zzp’ers.

Anw-uitkering

In sommige gevallen kunnen nabestaanden een beroep doen op de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Maar zelfs als u voor een uitkering in aanmerking komt, is deze niet erg hoog. In het gunstigste geval bedraagt de netto-uitkering minder dan € 1.000 per maand.

Orv

Maar u kunt ook zelf maatregelen nemen. Dit gebeurt vaak door middel van een overlijdensrisicoverzekering (orv), die een bedrag uitkeert wanneer de polishouder overlijdt. Maar let op: een orv heeft een einddatum. Overlijdt u na dat moment, dan keert de verzekering niet uit.

Meer weten

Wilt u weten hoe uw financiële plaatje eruitziet, mocht u of uw partner overlijden? Wilt u maatregelen nemen om een eventueel financieel tekort te voorkomen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.